About Me

Khairete!

Welcome my dear readers :-) My name is Jonathan Agathokles, formerly known as Apollodōros Phlamandos, and I am a follower of the Hellenic religion. By this I do not mean the Greek Orthodox Church (which I refer to as the Byzantine Theocrats whenceforth), but I mean the ethnic tradition of the Hellenic people: Hellenic polytheism or Hellenismos.

I worship the Gods of the ancient Hellenes, and I do this in a reconstructionist way.  I rely on historical, archaeological, philosophical, etc., evidence to shape my practice, rather than to just make it up along the way and incorporating Wiccan or East-Asian ideas and give it a Hellenic flavour, like neopagans might do. It is true that some elements of the religion are impractical to perform today, like animal sacrifice for example will be to most people, and other elements are simply unknown because no clues have been left for us over the ages. When we encounter these issues or gaps in our knowledge we will seek to overcome them by reasoned assumptions and making parallels to what we do know about the religion, or what we know from related religious paths, like for example Religio Romana, the reconstruction of the Roman religion.

That is what this blog will be about, the Hellenic religion, and my personal experiences within it. As for some details about myself; I am 22-years old, live in Flanders, Belgium, and I study archaeology. I specialise in the Ancient Near East, and not as you might expect in the Classical period of Hellas and Roma. As part of my studies I also learn Akkadian, and some Sumerian as well.

I hope you will enjoy my blogs, both this one and my second.

May the Gods shine their light upon you!

34 comments on “About Me

 1. ‘As part of my studies I also learn Akkadian, and some Sumerian as well.’
  Out of curiousity what books would you recommend for these. I’ve come across Hittite resources and a Sumerian grammar book but not much else.

  • J_Agathokles says:

   We used Richard Caplice’s fourth edition of “Introduction to Akkadian”. It’s very concise, but contains the most important basics of the language. For the signs, if you think about actually translating ancient texts, I’d advise getting Labat’s “Manuelle d’Épigraphie Akkadienne”. And as a dictionary “A Concise Dictionary of Akkadian”. You can also get the Chicago Assyrian Dictionary for free on their website. If you google it, you should be able to find it and download the pdf’s. As for Sumerian, the professor just gave us a chart for analysis of the word-structures, and explained the rest of what we needed to know for the translation of the texts we got in Sumerian.

 2. Serapion says:

  Hallo!
  Hopelijk vind je het niet erg als ik me even van het Nederlands bedien?

  Zijn er nog andere aanhangers van de Oud-Griekse goden bij ons in België waarmee je contact hebt om bijvoorbeeld ceremonies te vieren? Neem je ook deel aan feesten van andere nieuw-heidense (reconstruerende) culten als Asatru (ik denk aan Traditie vzw) of Nova Roma (waarvan ik niet weet of daarvan een Belgische strekking bestaat)? Als polytheïst kan men ten slotte aan meerdere cultussen deelnemen. Ik persoonlijk acht dat zelf als een blijk van vroomheid wanneer men tracht het goddelijke op zoveel mogelijk manieren te dienen. Al wil ik dat wel doen op een min of meer authentieke wijze en dus niet zelf rituelen verzinnen (spontane gebeden buiten beschouwing gelaten). Oei, nu is wat eigenlijk een enkele vraag had moeten zijn toch wat uitgebreid. Sorry.

  Groetjes

  • J_Agathokles says:

   Het is helemaal niet erg dat je Nederlands gebruikt, het doet goed om eens in mijn moedertaal te kunnen schrijven op het internet :P Ik heb overigens ook een Nederlandstalige blog http://leeuwenwelp.wordpress.com, hoewel ik daar niet zo heel vaak actief ben, en eigenlijk eens terug mijn blogberichten daar moet inhalen met degene die ik hier plaats :P

   Alleszins, ik ken niemand anders die echt Helleens polytheist is. of toch niet veel. Dat zou ik in mijn Facebook-vriendenkring misschien eens moeten navragen. Ik heb ook nooit nagedacht over zo’n ceremonie samen doen omwille van de praktische beslommeringen die daarmee zullen samenhangen. Zoals een geschikte locatie zoeken, materiaal om veilig vuur te maken, offers, enz.

   • Serapion says:

    Ha, da’s fijn :) Hoewel ik eigenlijk weer lui ben en ik toch eigenlijk mijn Engels moet verbeteren. Andere keer dus :)

    Tot dusver zat ik daar niet zo mee in, maar afgelopen week vonden de Grote Quinquatria plaats (feest ter ere van Minerva dat vooral door leraren, artsen, ambachtslieden en fluitspelers gevierd werd in het Oude Rome (vanwege de leraren een geknipt feest voor mij)). Ik deed het gewoon thuis bij het huisaltaar door aan de gebruikelijke gebeden enkele hymnen voor Minerva (eigenlijk gepikt van de Grieken, want buiten één Latijns gebed waren het de hymnen van Proklos, Orpheus en Homeros…) toevoegde, met de nodige kaarsoffers (uit respect voor mijn huisgenoten zie ik af van reukwerk, maar van zodra ik alleen woon zal de wierookgeur niet meer weg te denken zijn uit mijn woning ^^). Ik vond het leuk en spijtig toen het voorbij was … maar ergens dacht ik ook: bij de Romeinen en bij de meeste polytheïstische volkeren gebeurden dergelijk feesten niet in de besloten thuiskring (uitzonderingen waren bij de Romeinen de Saturnalia en bij de Grieken – als ik me niet vergis – de Gamelia) maar juist in het openbaar. Noem het voor mijn part ‘bijgeloof’ maar ergens wil ik met die rituelen die ik uitvoer de woede van de hemel over me afroepen (ook al klinkt dat misschien wat raar voor een 21ste-eeuwse Westerling – met mijn vrienden heb ik het er niet zo vaak over). Dus vandaar dat ik me vooral op de verering van de huisgoden (of welke godheden dan ook met het huishouden van doen hebben) stort. Maar uiteraard zit het polytheïsme niet zo ineen dat je maar naar goeddunken een godheid kiest die je aanbidt en wil ik graag ook alle goden de eer bewijzen die hen toekomt. Vandaar dat ik ook contact zoek met mensen om dergelijke rituelen openbaar (niet per se op straat, mag ook ergens binnen zijn ^^). Ik ben eerder een geromaniseerde polytheïst (Nova Roma) en ik beoog zeker niet om een ecclestische godsdienst samen te stellen met goden uit verschillende pantheons, maar ik zie het niet als onmogelijk om verschillende religies/culten aan te hangen, te meer daar veel van die polytheïstische religies nauw verbonden waren met het land, de cultuur en de ethniciteit van de vereerders (ik ben Belg: België werd bevolkt door Kelten zowel als Germanen en ook de Romeinen brachten hun goden hier. Bijgevolg deelden de Keltische Iverix, Viradectis en Intarabus zich de Belgische hemel met Iuppiter, Iuno, Minerva, Apollo, Sabazios, Mithras, isis en Kybele… Zoek je dan aanhang bij de Nieuw-Keltische traditie? Bij Nova Roma? Bij Asatru? Om het allemaal nog wat gecompliceerder te maken heb ik roots in Oost-Duitsland, waar de laatste vormen van het heidendom slavisch waren. Mijn grootmoeder skomt zelfs van het eiland Rügen waar de god Svantovit (wiens rituelen blijkbaar overeenkomsten vertoonden met die van de Spartaanse Apollon van Amyklai) aanbeden werd, en die ik daarom ergens wel als een soort stamgod beschowu (ik gebruik de gelatiniseerde variant van zijn naam: Suantauithus’). Maar tja, hij vormt dan weer het middelpunt van de Nationale Kerk van Polen (hoewel zijn cultuscentrum wel een Duits eiland was)… Soit, ik zie helaas niet meer wat ik schrijf (dus eventuele typefouten zul je me moeten nageven) en het is ook laat. Hopelijk tot een volgende en slaap lekker! groetjes

   • J_Agathokles says:

    Misschien met je alinea’s gebruiken i.p.v. één lange doorlopende tekst. Zo’n doorlopende tekst werkt ook nogal ontmoedigend om te beginnen lezen. (geen een redactie-tip)

    Svantowit? Da’s dus zelfs een Slavische God. Wij West-Europeanen, en waarschijnlijk Europeanen in het algemeen, zijn inderdaad een bijzonder amalgaam van verschillende volkeren en culturen die hier voet aan de grond hebben gezet en rondgetrokken. Ik heb hetzelfde probleem gehad; ga ik focussen op de Keltische religie, of de Romeinse of Gallo-Romeinse, of ga ik voor mijn voorouders, de Franken – over wie weinig geweten is van specifieke tradities van de stam-, of zelfs de Schotten (heb ergens een Schotse in de familie in de 19e eeuw). Uiteindelijk trok Hellenismos me het meeste aan.

    Hoewel ik aan de ene kant denk dat het in principe mogelijk moet zijn om Hellenen en Romeinen samen te laten komen voor “publieke” ceremonies, maar ik deins er toch wat voor terug. Aan de ene kant omdat de Romeinen iets andere, striktere tradities hebben over hoe een ritueel uitgevoerd moet worden, beschreven door Numa, tweede koning van Rome. Bijvoorbeeld het bedekken van het hoofd tijdens rituelen, wat Hellenen juist niet doen. En ten tweede omdat ik er niet van overtuigd ben of onze Goden wel degelijk helemaal dezelfde zijn. Ik heb van bepaalde mensen gehoord die oorspronkelijk de Goden als zowel Helleens als Romeins zagen en beide namen gebruikten, maar die toch ervoeren dat deze niet dezelfde waren en hiervan afstapten. Er zou natuurlijk wel kunnen afgesproken worden om aan de hand welk festival het is de Romeinse dan wel Helleense ritus en naam te gebruiken, maar toch…

   • Serapion says:

    Eens zien waar dit bericht terechtkomt, want onmiddelijk replyen op je laatste bericht kon dus niet.

    Suantauithus, Swantowit, Svantovit, Svetovid of Swiatowit (welke spelling je ook prefereert) werd inderdaad vereerd door Slavisch sprekende volken, maar zijn oude cultusgebied behoort nu tot de Bondsrepubliek Duitsland, Duitsland, dat zovelen met Germanen en Germaanse goden associëren, ofschoon daar net zo goed Keltische, Grieks-Romeinse, Oosterse en dus ook Slavische goden aanbeden werden (of beter geformuleerd: ofschoon daar verschillende taalgroepen de goden in hun eigen talen aanriepen).

    Samenbrengen van Romeinen en Hellenen… mja, klinkt alsof men christenen en moslims samen zou willen brengen. Ik geloof dat dit voor polytheïsten toch net iets beter zou moeten lukken. Ik beoog geenszins een amalgaamreligie te creëren, maar volgens mij zou het een polytheïst niet voorbehouden moeten zijn (ofschoon hij die keuze natuurlijk wel mag maken) om slechts één ethnische of culturele manier te beschrijden om de goden te dienen. De Romeinen voerden trouwens de riten voor Saturnus “in Griekse stijl” uit, dus met onbedekt hoofd. Als ik persoonlijk, die ik de religieuze gebruiken van de Oude Romeinen heb overgenomen om de goden te eren,* een ceremonie ter ere van een Helleense godheid of een Germaanse Asengod zou bijwonen, dan zou ik dat zoveel mogelijk proberen op een manier die die specifieke godheid het meeste pleziert (dus bijvoorbeeld door met bedekt of onbedekt hooft te bidden). Ik weet natuurlijk niet hoe jij erover denkt, maar ik geloof niet dat de (Gallo-)Romeinse goden die ik inderdaad meestal in mijn dagelijkse leven vereer erdoor gekrenkt zouden zijn als ik naast hen ook de Griekse (of welke dan ook) goden zou vereren, zolang ik voor iedere godheid maar de meest gepaste rituelen handhaaf (dus een Griekse godheid op Griekse wijze, een Gallo-Romeinse op Romeinse, een Germaanse op Germaanse etc…).

    Over het wezen van de goden zelf doe ik geen uitspraken. Ik heb daar inderdaad wel zo mijn ideeën over die veelal aansluiten bij hoe de laatantieke mens er zelf over dacht, maar beschouw een zekere onwetendheid over de ware aarde van de goden als niet geheel ongepast.

   • Serapion says:

    * De keuze voor de (Gallo-)Romeinse cultusgebruiken wordt gemotiveerd door:

    a) de overgeleverde kennis over die rituelen (niet bijster veel, maar toch net meer dan over Keltische en Germaanse gebruiken);

    b) de geografie: de Romeinen waren hier in België, Iuppiter, Iuno, Minerva en Co. werden naast Iverix, Intarabus, Gontia, Arduinna, Camulus, Viradectis hier aanbeden. Het is dus niet zo dat ik een “vreemde” religie introduceer, maar gewoon vergeten gebruiken weer leven inblaas (ofschoon het introduceren van een “vreemde” godsdienst niet als slecht beschouw);

    c) ten slotte ook natuurlijk een zekere aantrekkelijkheid van die goden, die mooie beelden, die architectuur (wat natuurlijk ook voor de Helleense van toepassing is! … en daarbij moet ik ook zeggen dat meer rudimentaire idolen, zoals bijvoorbeeld vele Slavische idolen of ook de Cycladische beelden, mij in zekere zin een religieus ontzag inboezemen ^^)

    De Olympische goden (of nu bij hun originele Griekse naam bekend of, zoals in West-Europa met hun Latijnse naam) behoren, of men nu polytheïst is of niet, tot de collectieve erfenis van Europa.

    Ik begon trouwens met het vereren van en bidden tot de oude goden op de vrij jonge leeftijd van 12-13. Eerstejaars Latijn, gefascineerd door de door mij pas ontdekte mythologie en doodsbang voor de nakende examens, richtte mijn gebeden tot Athena, de godin van de wijsheid. Toen gebruikte ik inderdaad nog de Griekse namen omdat ik – geheel ten onrechte – de Romeinse als kopieën beschouwde … (schandalig!). Mijn toewending tot het heidendom was dus minder spiritueel dan wel praktisch gemotiveerd (echt spiritueel ben ik niet, wel vrij vroom (of bijgelovig, hoe je het ook wenst te noemen) en devoot). De tweede godheid was Hermes, beschermheer van de wegen en de reizigers: met familie in Duitsland (Berlijn) lag het voor de hand dat mijn familie vaak langere reizen naar het buitenland maakte, en aldus riep ik daarvoor steeds Hermes aan (nu dus eerdere Mercurius samen met de Lares viales). Al snel begon ik dan wel in mijn gebeden alle twaalf Olympiërs te betrekken, omdat ik inderdaad vond dat je alle goden diende te vereren. Uiteindelijk echter – vooral ook omdat ik toen niet wist hoe ik echt tot de goden moest bidden en ik hen door verkeerde cultushandelingen juist niet tegen mij in het harnas wilde brengen – verslapte de praktische kant van mijn religieuze handelingen geleidelijk. Toch maar goed dat Julianus de Gezegende bepaalt heeft dat ook reeds (goed) denken over de goden of het bewonderen en onderhouden van hun beelden tekenen van vroomheid zijn! Pas de laatste vijf à zes of zeven jaren ben ik er weer actiever mee bezig.

    Vanuit Helleens standpunt begrijp ik je onderscheid tussen Griekse en Romeinse goden volkomen. Vanuit (Gallo-)Romeins zicht – ofschoon die oude Romeinse numina niet slechts kopieën zijn van het Griekse pantheon – kan gewoon niet ontkend worden dat de Griekse anthropomorfe godsvoorstelling een sterke invloed uitoefende op de Romeinen, Galliërs e.a., ook al behielden de cultische praktijken veelal hun oorspronkelijkheid. Ook al heb ik in mijn vorige bericht geschreven dat mijn idee over het wezen van de goden niet zo vastomlijnd is, beken ik wel dat, op puur mythologisch vlak, Iuppiter en Zeus, Iuno en Hera wèl dezelfde zijn. Op cultisch vlak echter niet. Zelf intern zijn er verschillen en zouden voor de rituelen echt de juiste namen gebruikt worden, zo maak ik bijvoorbeeld ook bij Iuno een verschil tussen de Iuno Regina, de Iuno Covella en de Iuno Matris Familias. Op groter vlak zijn dit wel aspecten van dezefde godheid, maar in de microkosmos van de specifieke rituelen dient daar wel een verschil moeten worden gemaakt. En zeer zeker geldt dat dan ook voor Iuno en Hera. Ik hoop dat mijn beschouwingen je niet doen stuiptrekken?

    (Tussen haakjes: ik weet niet of jij cultusbeelden gebruikt, maar op “It’s all Greek” vindt men waanzinnig mooie beeldjes van Athena, Apollon, Poseidon en Zeus! En natuurlijk op “Ancient Sculpture Gallery”… de prijzen zijn bij beide winkels wel vrij hoog …)

 3. I’m wondering, what is the Hellenistic philosophy or worldview? What are the values?

  • J_Agathokles says:

   The Hellenic worldview is that the Kosmos is eternal and was not created by an external force, and that the Gods are part of the Kosmos. The Gods are everywhere throughout the Kosmos, present in the forces and phenomena that fill it, and we can establish reciprocal relationships with them through the proper worship of the Gods. This worship is not required or demanded, and the Gods could just as easily do without it, or even without the existence of humans, but it is beneficial for humans to recognise the Gods and their roles in the Kosmos and to express our gratitude towards them. That’s the basis.

   In terms of values the Delphic Maxims are an often used guideline, as are the Nicomachean Ethics, the Golden Verses, and so on.

   • Interesting. I still have my preferences though.

   • If you mean mythological, which I think we are, then I prefer Hindu, Buddhist, Far-Eastern, and Semitic and (believe it or not) Biblical. Hinduism and Buddhism have an aesthetic with their gods and temple I enjoy, though I disagree with Buddhism’s actual teachings. Within their mythologies, I prefer warrior-like or wrathful deities, gods of power who wield weapons, wear animal skins, and dance in flame and passion.

    Far-Eastern, how can I not? I love Japanese and Chinese culture (except for the collectivistic tendencies), myth, art, and temple imagery. China has animal skin wearing gods, like Pangu, and they have Sun Wukong. Japan contributed greatly to the esoteric Buddhist pantheon of gods, and I love the Shingon Buddhist pantheon (as gods of power, not as defenders of the faith).

    The Biblical and Semitic mythology have the order and chaos thing going (guess who’s side I’m on, btw), and the Semitic mythology has horned pagan gods. Plus they birthed the devil imagery I like. The Bible talks of demons in the wilderness of the promised land. That’s cool.

   • J_Agathokles says:

    Such imagery is alo part of the Hellenic religion you know. The Gods are pictured in such ways as are comprehensible to humans and as suits their nature, from the chaste virgins Hestia, Athena, and Artemis, to the lustful Pan and his Satyrs roaming the wild chasing nymphs. There’s nothing wrong with picturing the Gods like that.

   • I don’t see it very often in the Hellenic pantheon, you know. Sure, I see something in Pan, but that’s about it. Don’t take this the wrong way, but I’m not a huge fan of Ancient Greek culture and aesthetic. Hope you understand. I’m not criticizing the worldview, which you stated as the Hellenic worldview, and have nothing against it really.

 4. Amaredipiu says:

  Kalhmera Apolodors *
  I am very impressed by this page of yours and the way you described yourself as a follower of Hellenismos is the way I also see myself in it. I am very deeply intrigued by the ancient Greek religion, customs and rites, music and daily life, all together with ancient Roman correlated spheres. The oracles, Sybille books, Eleusins Mysteries and other sacred mystic cults are something I would like to explore deeply. I know some of them are still great mysteries though.
  I hope to learn much from you and share the knowledge of all these things.
  Are you to be found on facebook perhaps ?
  Love and Light *

 5. I’ve been meaning to ask you for a couple of weeks now, you have lots here to read, but for most folk I think that is a bit much. I’d like if you would consent to writing a few words of introduction to Hellenism and what it means to you… your world view. I know that is a task which may profit you nothing, but I’d like for more people to see that there are more religions than the three monotheistic bastards. There are some with which I’m quite okay, and … well, this is sounding odd enough as it is. I’d just like to have a guest post from you talking about how there are more than Jews, Christians, and Muslims… but in terms of your world view. I’m clearly not qualified nor am I best suited to talk about your world view but I think that people should know about it. I want to post it to my blog as a way of introducing a small series of thoughts about religions and which are not harmful nor abusive. You can reach me at myatheistlife@gmail.com if this interests you.

  • J_Agathokles says:

   Sounds interesting :-) I’ll just have to find the time to work on it, I have lots of work to do for college, and examinations are coming in a few weeks. So I’ll see what I can do :-)

 6. GraecoMuse says:

  Ancient Near East eh? Right I have a query for you fellow Hellenic obsessed person. I’m off digging in Turkey in July through August. Ancient Sites in Cilicia? Where to go and research and see in my time off? :-P

  • Apollodorosh says:

   Sagalassos perhaps, though I’m not sure if that’s in Cilicia. Otherwise I wouldn’t know, I’m not particularly familiar with Anatolian sites.

 7. sean roche says:

  Hey, a while ago I believe Zeus appeared to me.Have you heard of such a thing happening?And no it wasn’t a dream.Thanks Sean

  • Apollodorosh says:

   It is not unheard of for Gods to appear to people in one way or another. The ancients have many tales of Gods coming to test peoples hospitality in mortal guise… Further I can’t judge about your experience, as it is *yours* and the experience and it’s interpretation by you are of course personal.

 8. ehatsumi says:

  nice site, luckily I found you. I am very much interested in this niche. Hope to read more of your posts soon! ^^

 9. Lisa says:

  I’ve been doing some catch up reading. I love this post, and I am enjoying your blog tremendously. :)

 10. Dean Cameron says:

  We will all look forward to your future postings!

  • apollodorosh says:

   Thanks! I’m currently working on another one about the second book of Timothy J. Alexander. I’m going to review his third also, but each one in a separate post ;-) These will be regular blogposts though :-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s